ทหารพราน 47 ลงพื้นที่ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนตาดีกา) ภายในพื้นที่ อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อลดความหวาดระแวง รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เส้นทาง และบุคลากรทางการศึกษา

        นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อีกทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้กับประชาชนทราบ เพื่อความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไข้มาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar