จุรินทร์ ออนทัวร์ “ระนอง” พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตกบกกราย อำเภอกระบุรี

  11 ก.ย. 64 เวลา 15.10 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางรุ่งรัตนา บุญหลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ ออนทัวร์ระนอง ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ชุมพร ระนอง พังงาและภูเก็ต) และติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร (มังคุด) โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปรษณีย์ไทยสาขาระนอง และพี่น้องเกษตรกรระนองให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมการคัดเกรดมังคุด และพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร ณ ศาลาที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตกบกกราย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

  สำหรับมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสาวมังคุดจังหวัดระนอง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ดำเนินการหาช่องทางจำหน่ายมังคุดให้กับกลุ่มรวบรวมมังคุดในเขตอำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยการประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาคให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกันกระจายผลผลิตและจัดหาคำสั่งซื้อของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่ออุดหนุนมังคุดจังหวัดระนอง จัดเป็นตะกร้า ตะกร้าละ 10 กิโลกรัม จัดส่งมังคุดถึงมือผู้บริโภคปลายทางโดย บริษัทไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดระนองสามารถจำหน่ายได้ปริมาณ 60,940 กิโลกรัม มูลค่า 1,764,000 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar