สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง

วันนี้ (26 ก.พ 65) เวลา 15.29 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เลขาธิการ กศน. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง ทรงปลูกต้นอินทนิล ทอดพระเนตรกิจกรรมการสาธิต และนิทรรศการภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นลำดับที่ 109 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดฯ จากจังหวัดระนอง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,318,000 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมาย มีสมาชิก จำนวน 835 คน ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์.

คลิกเพื่อรับชม https://fb.watch/bpTv-2RHzw/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar