รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

บรรยายหัวข้อวิชา การคิดเชิงกลยุทธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar