นายเกษมสันต์ วีระกุล

นายเกษมสันต์ วีระกุล

บรรยายหัวข้อวิชา การบริหารประเด็น (Issue Management)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ตัวอย่างแสดงผลไฟล์เอกสาร.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar