อธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมลุยบึงกาฬ แจกสัญญาเช่าพร้อมจัดตลาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารักษ์" พร้อมจัดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน ในการนี้มีนางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

            นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การมอบสัญญาเช่าในวันนี้ เป็นการมอบสัญญาเช่าให้กับราษฎรที่อาศัยทำกินบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที ส.บก.1 (บางส่วน) และ ส.บก.40 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเลียนที่ ส.บก.1 (บางส่วน) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.166 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดบึงกาฬเป็นอย่างดียิ่ง โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มาร่วมมอบสัญญาเช่าและร่วมเป็นสักขีพยานด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว จะเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร ให้แก่ราษฎรที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ราษฎรที่มารับมอบสัญญาเช่า ต่างกล่าวขอบคุณภาครัฐที่เห็นความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่และที่ดินทำกินของราษฎรมาเป็นอันดับแรก พร้อมฝากขอบคุณไปยังรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย

            อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร เพื่อให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมองในเรื่องของค่าเช่าและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้ว กรมธนารักษ์ได้รับค่าเช่าเพียงเล็กน้อย แต่หากมองในแง่ของเชิงสังคมแล้วถือว่าคุ้มค่ากว่าเม็ดเงินที่จะได้รับมากมายหลายเท่า โดยในส่วนของจังหวัดบึงกาฬนับเป็นจังหวัดที่ 4 ที่ตนได้เดินทางไปมอบสัญญาเช่าพร้อมจัดตลาดชุมชน และในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตนจะเดินทางไปมอบสัญญาเช่าตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ พร้อมจัดตลาดชุมชน ตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป

#โครงการธนารักษ์ประชารักษ์ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วรันชกร สองเมือง
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar